Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

 

W serwisie e-rachmistrz.pl szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez e-rachmistrz.pl?
Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez e-rachmistrz.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Zapisanie się do usług oferowanych przez e-rachmistrz.pl takich jak poczta e-mail, czy VoD, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.W jaki sposób chronione są informacje?
Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie zapisywania się do e-rachmistrz.pl, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez e-rachmistrz.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?
E-rachmistrz.pl zawiera lub będzie zawierał strony (np. czaty), w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie, pytania itp.) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści na tych stronach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.

E-rachmistrz.pl na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
 


Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku.
E-rachmistrz.pl udostępnia każdemu użytkownikowi stronę profilową https://www.e-rachmistrz.pl/user/login, dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez e-rachmistrz.pl danych osobowych o użytkowniku.

W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do: E-rachmistrz.pl Sp. z o.o. ul. Głęboka 25/107, 43-400 Cieszyn.
 


Prawo wyboru.
E-rachmistrz.pl daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają zapisania się. Zapisanie się do e-rachmistrz.pl jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty e-rachmistrz.pl powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.

E-rachmistrz.pl.pl jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Szczegóły dostępne są na stronie kontakt.

 


Słowniczek przydatnych pojęć.
Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.
 

·        cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,

·        log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,

·        adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

·        protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem,

·        strona profilowa - uruchomiona przez E-rachmistrz.pl specjalna strona pod adresem http://www.e-rachmistrz.pl/user/login, za pomocą której każdy zapisany użytkownik może modyfikować podane o sobie informacje oraz konfigurować usługi e-rachmistrz.pl.« wstecz